Vasiliev

From Thrips Wiki
Jump to: navigation, search

Liliana Vasiliu-Oromulu publications

1964

1. Contributii la studiul ecologic al tisanopterelor. Studii si Cercetari de Biologie, Seria de Zoologie, Tom. 16, nr. 5, pag. 443-451. (With W. K. Knechtel)

2. Contributions á l'étude ecologique des Thysanopteres. Revue Roumaine de Biologie, Serie de Zoologie, Tom. 9, nr. 5, pag. 355-363. (With W. K. Knechtel)

1965

3. O noua specie de tisanoptere pentru fauna R. P. Romana. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie, Tmo. 17, nr. 2, pag. 163-164.

1967

4. Specii de tisanoptere noi pentru fauna Romaniei. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie, Tom. 19, nr. 1, pag. 7-9.

1969

5. Cercetari asupra faunei tisanopterologice de la Portile de Fier. Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie, Tom. 21, nr. 2, pag. 131-135.

1970

6. Influence of temperature upon energy metabolism in Aeolothrips intermedius Bagnall ( Aeolothripidae, Thysanoptera). Revue Romaine de Biologie, Serie de Zoologie, Tom. 15, nr. 5, pag. 355-358. ( With Gh. Burlacu)

1971

7. Cercetari sinecologice cantitative asupra artropodelor din pajisti ( Copsa Mica si Blajel, judetul Sibiu). Studii si Cercetari de Biologie, Seria Zoologie, Tom. 23, nr. 3 pag. 269-276.

8. Efecte biologice ale poluarii atmosferice, Natura, nr. 6, pag. 50-56. ( With Al. Ionescu)

1972

9. Odontothrips loti Haliday specie de tisanopter galicol. Comunicari si Referate, Muzeul de Stiintele Naturii, Ploiesti, pag. 189-194. ( With P. Neacsu)

10. Fluorul - agent poluant al atmosferei. Natura, nr. 6,pag. 66-71. ( With Ileana Buiculescu)

11. Influenta poluantilor atmosferei asupra florei si faunei din zona industriala Copsa Mica( judetul Sibiu), Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari, Stiintele Naturii nr. 17, pag. 233-248. ( With Ileana Buiculescu, M. Doltu)

1973

12. Efectele biologice ale poluarii mediului, cap. Mediul si fauna, pag. 177-193. Ed. Acad. R. S. R.( With Al. Ionescu si colaboratorii)

1975

13. Thysanoptera. " FAUNA", Academia R. S. R., Grupul de cercetari complexe "Portile de Fier", Seria Monografica, pag. 78-81.

14. Untersuchungen zur Taxonomie, Ökologie und geographischen Verbreitung von Diphterophora - und Tylolaimophorus-Arten in West-deutschland, Biolog. Bund. Land. und Forst., Berlin und Braunschweig, pag. 93-94 ( With D. Sturhan)

1976

15. Contributii noi privind efectele poluarii atmosferice asupra florei si faunei din zona industriala Copsa Mica, Muzeul Brukenthal, Studii si Comunicari, Stiintele Naturii, nr. 20, pag. 113-121. ( With V. Sanda, A. Popescu, M. Doltu, Elvira Grou)

16. Biology of Thysanopterum Bagnalliella yuccae Hinds 1902. Revue Romaine de Bilogie, Serie de Biologie animale, Tom. 21, nr. 2, pag. 151-154.

1977

17. Contributii la studiul tisanopterelor din culturile de cereale paioase. Probleme de protectia plantelor, Vol. 5, nr. 2, pag. 73-85 ( With Emilia Banita)

1980

18. Fiziologia plantelor si microartropodele ca bioindicatori ai poluarii atmosferei. Studii si Comunicari, V, Pitesti, pag. 95-103 (With Al. Ionescu)

1981

19. La collection de Thysanoptéres " W. K. Knechtel" du patrimoine du Museum d'Histoire Naturale "Grigore Antipa", Vol. XXIII, pag. 131-140 ( With Ioana Matache)

1982

20. Ordinul Thysanoptera in TRATAT DE ZOOLOGIE AGRICOLA, Vol. II, pag. 94-135, Ed. Acad. R. S. R. ( With A. Savescu si colaboratorii)

1983

21. Caracterizarea ecosistemica a unui Carpino-Fagetum in imprejurimile Govorei ( Oc. Silvic Babeni), Revista Padurilor 98, nr. 3, pag. 121-128. ( With Mihaela Pauca-Comanescu, N. Coltea, Zoe Alexievici, Aurica Tacina, Victoria Caracas, Viorica Honciuc, M. Falca, C. Arion, A. Popescu, V. Sanda)

1984

22. Ecosystem characterisation of a low productivity beech forest in Oltenia ( Galbenul Valley, Polovraci, Forestry district). Revue Romaine de Biologie, Biologie végétale, Tom. 29, nr. 2, pag. 91-101. (With Mihaela Pauca-Comanescu,Aurica Tacina, Victoria Caracas, M. Falca, Viorica Honciuc, C. Arion, H. Almasan, C. Andronescu)

1986

23. Studiul unor indici ecologici populationali ai cenozelor de tisanoptere din Masivul Girbova, Lucrarile celei de A III-a Conf. Entomol. Iasi ( 20-22. V. 1983), pag. 179-187.

24. Caracterizarea ecosistemica comparativa a unui goruned sia unui faget din Podisul Tirnavelor la interferenta lor zonala, St. Cerc. Biol. Seria Biologie vegetala, Tom. 38, nr. 2, pag. 93-170. ( With Mihaela Pauca-Comanes¬cu, AuricaTacina, Victoria Caracas, M. Falca, Viorica Honciuc, C. Arion, Alexandra Vasu, H. Alma¬san, I. Coman)

1987

25. Taxonomical and ecological remarks on Thysanoptera in Roumania, in Population structure, genetics and Taxonomy of Aphids and Thysanoptera, SPB Acad. Publ., Hague, Netherlands, pag. 527-530.( Proceedings of Int. Symp. Solenice, Czechosl., 9-19. IX. 1985)

1988

26. Particularitati structurale ale faunei edafice din ecosistemele forestiere de limita din Masivul Bucegi, Ziridava XVII Arad, pag. 72-74.(Lucrarile celei de A III-a Conf. de Ecol., Arad, 4-7. VI. 1987)( With M. Falca, Viorica Honciuc, Victoria Caracas)

27. Caracterizarea ecosistemica a unui sleau de gorun din Podi sul Moldovei ( Oc. Silvic Botosani), Ziridava XVII ( Lucrarile celei de A III-a Conf. de Ecol., Arad, 4-7.VI. 1987), pag. 93-99.( With Mihaela Pauca-Comanescu,M. Eremie, Aurica Tacina, Victoria Caracas, H. Almasan,M. Falca, Viorica Honciuc, C. Arion, Magdalena Gruia)

28. Contributii la cunoasterea faunei de Thysanoptere ( Thysanoptera) la plantele medicinale si aromatice, Lucrarile celei de A IX-a Conf. Protectia Plantelor ( 5-6. IX. 1985), pag. 245-249. ( With P. Pasol, Elisabeta Schmidt, A. Naum)

29. Caracterizarea ecosistemica a unui sleau de gorun din bazinul Miletinului ( Oc. Silvic Botosani), Ziridava XVII, Arad.( With Mihaela Pauca-Comanescu, M. Eremia, Aurica Tacina, Victoria Caracas, H. Almasan, M. Falca, Viorica Honciuc, C. Arion, Magdalena Gruia)

1989

30. Ökologische Untersuchung über Thysanopteren in Girbova - Massiv ( Rumänien). Folia Entomologica Hungarica, L, pag. 157-163.

31. Particularitati structurale ale faunei edafice din pajisti subalpine, A IV-a Conferinta de Ecologie, Piatra Neamt,( 8- 10. VI. 1989), pag. 146 ( With M. Falca, Viorica Honciuc, Victoria Caracas).

32. Ecosistemic characterisation of a beech forest of Oxalis, Dentaria, Asperula, in the South Carpathians. Rev. Roum. de Biol. végét nr. 1, t. 34, pag. 37-50.( With Mihaela Pauca-Comanescu, C. Bindiu, Aurica Tacina, Victoria Caracas, M. Falca, Viorica Honciuc, C. Arion, Alexandra Vasu)

33. Fagetele din Romania - cercetari ecologice. Ed. Acad. Buc., 262 pag.( Mihaela Pauca-Comanescu, H. Almasan, C. Arion, Victoria Caracas, M. Falca, Viorica Honciuc, A. Popescu,V. Sanda, Aurica Tacina, Alexandra Vasu).

34. Particularitati de structura numerica si biomasa faunei de enchytreide din pajisti subalpine ( Muntele Blana, Masivul Bucegi). Lucrarile celei de a IV-a Conf. de Ecologie, Piatra Neamt (8-10 iunie 1989), pag. 148.

35. Structura numerica si biomasa faunei edafice in ecosisteme forestiere naturale instalate pe arii afectate de activitati umane, din Bucovina si Banat. Lucrarile celei de a IV-a Conf. de Ecologie, Piatra Neamt (8-10 iunie 1989), pag. 256. (With Viorica Honciuc, Victoria Caracas).

36. Ökologische Untersuchung über Thysanopteren im Garbova Massiv. Rev. Roum. de Biol., s. de Biol. anim. 34, nr.2.

1990

37. Influenta tratamentului cu pitezin asupra faunei din cernoziomul cambic la ICCPT Fundulea. St cerc. biol., s. Biol. anim. t. 42, nr. 1, pag 49-56.( With M. Falca, Viorica Honciuc, Victoria Caracas)

38. Characterisation of the main biocenotic components of some natural and planted forestry ecosystems from the Letea bank (Danuba Delta). Rev. Rouma. Biol. s. Biol. Anim. Tom. 35, nr 2, pag.139-149.( With Mihaela Pauca-Comanescu, V. Sanda, A. Popescu, Gabriela Fisteag, Mihaela Manescu, Aurica Tacina, M. Falca, Victoria Caracas, Viorica Honciuc, C. Arion)

39. Densitatea faunei din solul unui faget cu flora de mulldin zona subcarpatica a Argesului. St. Cerc. Biol., s.Biol. Anim. t. 42, nr. 2, pag. 135-140.( With M. Falca,Viorica Honciuc, Victoria Caracas)

40. Niche and overlap in thrips population. Proceeding of Symposium Kazimierz Dolny in Poland, June 11-16, pag. 57-63.

41. Tipuri de ecosisteme din Romania. Ed. Red. de Propaganda tehnica agricola, 390 pag., Bucuresti.( With N. Donita,C. Chirita, V. Stanescu si colaboratorii).

1992

42. Efectele poluarii cu reziduuri industriale si menajere asupra vegetatiei si faunei din zonele limitrofe ale oraselor Slatina si Bucuresti. Lucr. Conf. Nat. Ecol. V, 2-5 iulie 1992, Cluj-Nopoca, pag. 226.( With Aurica Tacina, A. Popescu, V. Sanda, gabriela Fisteag, Gh. Serbanescu, M. Falca, Viorica Honciuc, C. Arion, Livia-Rodica Popovici).

43. Particularitati structurale ale faunei edafice in zona inalta a Muntilor Bucegi. St. Cerc. Biol., S. Biol.Anim., t. 44, nr. 2, pag. 101-110.( With M. Falca, Viorica Honciuc).

1993

44. Particularitati strcturale ale faunei edafice din bradeto-fagetele de pe versantul Prahovei al Muntilor Bucegi. Acad. Rom. Inst. de Biologie, Sesiunea Stiint. Bucuresti, 25-26 martie 1993, pag. 105.( With M. Falca, Viorica Honciuc, Rodica Popovici).

45. Studiul unor populatii de tripsi ( Insecta, Ord. Thysanoptera) din ecosistemele de pajiste ( Masivele Bucegi si Garbova). Acad. Rom., Inst. de Biologie, Sesiunea Stiint. Bucuresti, 25-26 martie 1993, pag. 109.

46. Studiul ecologic si zoogeografic al faunei de tisanoptere Insecta, Ord. Thysanoptera) din Delta Dunarii. Anal. stiint. ale Inst. Delta Dunarii, Tulcea, pag. 101-106 (lucrare sustinuta la Sesiunea de Referate si Comunicari Stiintifice, 24-26 martie 1992 al IPDD Tulcea).

47. Producatori secundari in ecosistemele terestre din lunca si Delta Dunarii, realizari si perspective. a II-a Ses. Com. St. rezervatia Biosferei, Delta Dunarii, Tulcea, 27-29 aprilie 1993, pag. 11.( With Viorica Honciuc, Rodica Popovici, M. Falca).